counter KİŞİ ŞUAN SİTEDE
   
  COĞRAFYA ve BİZ
  TEST SINAVININ CEVAPLARI
 
NOT;TEKNİK NEDENLERLE BAZI ŞEKİLLER AKTARILAMIYOR,UMARIM SORULARI HATIRLAYABİLİRSİNİZ..
                                                                            
                            TAMER KOCA

                                                    Vefa Poyraz Lisesi2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Coğrafya–9 Dersi I.Dönem II. Yazılı Sınavı Soruları         
A     

Adı, Soyadı:   CEVAP ANAHTARI                                                                                    Sınıfı:                                  Numarası:   

DİKKAT: Cevaplarınızı cevap formu üzerine işaretlemeniz gerekmektedir. Sınav süresi 40 dakikadır. Her doğru cevap 5 puandır,yanlış doğruyu götürmez.Başarılar Tamer KOCA-Coğrafya Öğrt.


1.     Güney yarımkürede ilkbahar ve kış mevsimlerinin başlangıç tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

İlkbahar

 

Kış

A)

21 Mart

 

21 Aralık

B)

23 Eylül

 

21 Mart

C)

21 Haziran

 

21 Aralık

D)

21 Aralık

 

23 Eylül

xE)

23 Eylül

 

21 Haziran

2.     Aşağıdakilerden hangisi yerkürenin küresel şekline bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerden biri değildir?

A)       Bir yarısının aydınlık diğer yarısının karanlık olması

B)      Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi

C)      XEksen hareketinin batıdan doğuya doğru olması

D)      Güneş ışınlarının yere değme açısının paralellere göre değişmesi

E)       Paralellerin çevre uzunluğunun kutuplara doğru azalması

 

3.  Yerin ekseni etrafında dönüşü sırasında, Alttaki şekil üzerinde be­lirtilen yerlerin hangi­sinde hız en fazladır?

 

A) 1                    B) 2                   XC) 3                D) 4                    E) 5

 

4. Kutuplar çevresinin ekvator çevresine göre daha az ısınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın ekseni çevresindeki hareketi

B) Yer ekseninin eğik olması

C) Atmosferin kutuplarda daha yoğun olması

XD) Dünya’nın şeklinin küresel olması

E) Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi

 

5.  21 Mart tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)       Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir.

B)      XEkvator’daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluşmaz.

C)      Türkiye’de en uzun gece yaşanır.

D)      Sinop’ta gündüz süresi, Antalya’dan daha kısadır.

E)       Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır.

6. “Yerkürenin ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı, gece ile gündüz süreleri birbirine eşit olacak, mevsimler olmayacaktı.

Eksen eğikliğinin sözü edilen sonucu do­ğurması, aşağıdakilerin hangisinde mey­dana getirdiği değişiklikten kaynaklan­maktadır?

A)   Yerküreyle Güneş arasındaki uzaklıkta

B)   Yerkürenin yörünge üzerindeki dönüş hızında

C)  Yerkürenin kendi çevresindeki dönüş hızında

D)  Güneşin yaydığı ısı enerjisi miktarında

XE)   Aydınlanma Dairesinde

 

 

 

7. 21 Aralık tarihinde aşağıda verilen enlemlerin hangisinde öğle vakti cisimlerin gölge boyu sıfır olur?

A) Ekvator               B) Kuzey Kutup Dairesi          XC) Oğlak Dönencesi

D) Yengeç Dönencesi            E) Güney Kutup Dairesinde

 

8. Sıcak kuşak kuzey yarım kürede daha geniştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) KYK’ de denizler daha çok yer kaplar.

XB) KYK’ de karalar daha çok yer kaplar.                                    

C) KYK’ ye güneş ışınları daha çok dik gelir.

D) Yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelir.

E) KYK’ de orta kuşak daha geniştir.

 

9. Aşağıdaki haritada eşyükselti eğrileri 100 m aralıkla çizilmiştir.

Bu haritada X ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır?

A) 600 – 700 m           B) 500 – 600 m                    XC) 400 – 500 m

D) 300 – 400 m       E) 200 – 300 m

10.

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen tepeye kaç numaralı yamaçtan tırmanmak en zordur?

A) I                B) II                   C) III               D) IV                   X E) V

11.

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi görülmez?

A) Vadi             B) Zirve           C) Sırt           X D) Volkanik Göl   E) Akarsu

 

 

 

12. 21 Mart–23 Eylül tarihleri her iki yarımküre için ekinoks tarihlerdir.

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için ortak özellikler arasında yer almaz?

A)       Güneş ışınlarının dik geldiği noktalar

B)      XFarklı yarımkürelerde yaşanan mevsimler

C)      Kuzey yarımkürede yaşanan gündüz süresi

D)      Güney Kutup Dairesi’nde yaşanan gece süresi

E)       Aydınlanma çemberinin teğet geçtiği noktalar

13-10 batı meridyeninde yerel saat 12.20'dir. Aynı anda başka bir merkezde yerel saat 10.40 ise ikinci merkezin boylamı nedir?

A) 25 Batı        XB) 35 Batı     C) 25 Doğu

D) 35 Doğu     E) 15 Doğu

A

 

 

14)-23*Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor.36* Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?

XA)05.29              B)06.08
C)06.34              D)07.13

 

15)Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

A) Yükseltilerinin aynı olmasına

XB) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına

C) Enlem derecelerinin aynı olmasına

D) Yer şekillerinin benzer olmasına

E) Dönenceler arasında bulunmalarına

 

.16) 10° Batı boylamında bulunan A noktasında yerel saat 13:00 iken B ve C noktalarında yerel saat kaçtır?

B'nin yerel saati                       C'nin yerel saati

A)        14:00                           15:00

B)        13:50                           14:50

C)        13:30                           15:30

D)        14:00                           16:00

XE)      13:40                           15:40

 

17)Ankara - İstanbul arası mesafe 1/1,500,000 ölçekli bir haritada 30 cm gelmektedir. Başka bir haritada iki şehir arası 10 cm geldiğine göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 1 / 500,000 B)1 / 2,500,000  XC)1 / 4,500,000 D)1 / 5,000,000  E} 1/6,000,000

 

18)Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekle çizilen haritaların özelliklerinden biri değildir?

AX)     Küçültme oranı fazladır.

B)        Paydasındaki rakam küçüktür.

C)        Hata oranı azdır.

D)        Ayrıntı gösterme gücü fazladır.

E)        Gösterilen alanlar dardır

 

19)-Aşağıdaki izohips haritasında C noktası 600 metre, A-B arası gerçekte 4 km. ise A-B arasındaki eğim % kaçtır?

AX)  % 30

B)  % 300

C)  % 60

D)   % 75

E)   % 100

 

 

 

 

                                                                               A

 

20)- -Eğimi % 50 olan İki yer arasında 900 m yükseklik farkı vardır.

Bu iki yer arasında uzaklığın ölçüldüğü haritanın ölçeği 1/1.800.000 olduğuna göre, bu iki yer arası haritada kaç cm olarak gösterilmiştir?

 

AX)1   B)5      C)10    D) 15   E) 20

Vefa Poyraz Lisesi2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Coğrafya–9 Dersi I.Dönem II. Yazılı Sınavı Soruları                B

Adı, Soyadı:   CEVAP ANAHTARI                                                                                    Sınıfı:                                  Numarası:   

DİKKAT: Cevaplarınızı cevap formu üzerine işaretlemeniz gerekmektedir. Sınav süresi 40 dakikadır. Her doğru cevap 5 puandır,yanlış doğruyu götürmez.Başarılar Tamer KOCA-Coğrafya Öğrt.


1.

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi görülmez?

XA) Volkanik Göl     B) Vadi         C) Zirve             D) Sırt             E) Akarsu

 

2)-Aşağıdaki izohips haritasında C noktası 600 metre, A-B arası gerçekte 4 km. ise A-B arasındaki eğim % kaçtır?

A)  % 75

B)  % 300

C)  % 60

DX)   % 30

E)   % 100

 

 

 

 

3. Sıcak kuşak kuzey yarım kürede daha geniştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) KYK’ de denizler daha çok yer kaplar.

B) KYK’ ye güneş ışınları daha çok dik gelir.

C) Yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelir.

D) KYK’ de orta kuşak daha geniştir.

XE) KYK’ de karalar daha çok yer kaplar.                                    

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi yerkürenin küresel şekline bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerden biri değildir?

A)       XEksen hareketinin batıdan doğuya doğru olması

B)      Bir yarısının aydınlık diğer yarısının karanlık olması

C)      Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi

D)      Güneş ışınlarının yere değme açısının paralellere göre değişmesi

E)       Paralellerin çevre uzunluğunun kutuplara doğru azalması

 5.

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen tepeye kaç numaralı yamaçtan tırmanmak en zordur?

A) I               X B) V      C) III          D) IV                    E) II

 

6)- -Eğimi % 50 olan İki yer arasında 900 m yükseklik farkı vardır.

Bu iki yer arasında uzaklığın ölçüldüğü haritanın ölçeği 1/1.800.000 olduğuna göre, bu iki yer arası haritada kaç cm olarak gösterilmiştir?

 

A)15    B)5      C)10    XD) 1  E) 20

                                                                     

7)-23*Doğu meridyeni üzerinde bulunan A şehrinde güneş 06.21 de doğuyor.36* Doğu meridyeni üzerinde bulunan B şehrinde saat kaçta doğar?

A)06.43              B)06.08    XC)05.29      D)07.13     E)05.00 

8-Kuzey yarımkürede ilkbahar ve kış mevsimlerinin başlangıç tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

İlkbahar

 

Kış

AX)

21 Mart

 

21 Aralık

B)

23 Eylül

 

21 Mart

C)

21 Haziran

 

21 Aralık

D)

21 Aralık

 

23 Eylül

E)

23 Eylül

 

21 Haziran

 

9)Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekle çizilen haritaların özelliklerinden biri değildir?

A    Gösterilen alanlar dardır

B)   Paydasındaki rakam küçüktür.

C)  Hata oranı azdır.

D)  Ayrıntı gösterme gücü fazladır.

XE)   Küçültme oranı fazladır.

           

10)Ankara - İstanbul arası mesafe 1/1,500,000 ölçekli bir haritada 30 cm gelmektedir. Başka bir haritada iki şehir arası 10 cm geldiğine göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

 

 A) 1 / 500,000 BX)1 / 4,500,000  C)1 / 2,500,000 D)1 / 5,000,000  E} 1/6,000,000

 

11)Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 A) Enlem derecelerinin aynı olmasına

 BX) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına

 C) Yükseltilerinin aynı olmasına

 D) Yer şekillerinin benzer olmasına

 E) Dönenceler arasında bulunmalarına

 

 

 

 

12-10 batı meridyeninde yerel saat 12.20'dir. Aynı anda başka bir merkezde yerel saat 10.40 ise ikinci merkezin boylamı nedir?

A) 25 Batı        B) 25 Doğu      XC) 35 Batı

D) 35 Doğu     E) 15 Doğu

 

 

 

B

 

 

13. “Yerkürenin ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı, gece ile gündüz süreleri birbirine eşit olacak, mevsimler olmayacaktı.

Eksen eğikliğinin sözü edilen sonucu do­ğurması, aşağıdakilerin hangisinde mey­dana getirdiği değişiklikten kaynaklan­maktadır?

XA)   Aydınlanma Dairesinde

B)   Yerkürenin yörünge üzerindeki dönüş hızında

C)  Yerkürenin kendi çevresindeki dönüş hızında

D)  Güneşin yaydığı ısı enerjisi miktarında

E)   Yerküreyle Güneş arasındaki uzaklıkta

 

 

 

14.           Yerin ekseni etrafında dönüşü sırasında, yan­daki şekil üzerinde be­lirtilen yerlerin hangi­sinde hız en fazladır?

 

A) 1                    B) 2                   C) 5                D) 4                    XE) 3

 

 

.15) 10° Batı boylamında bulunan A noktasında yerel saat 13:00 iken B ve C noktalarında yerel saat kaçtır?

B'nin yerel saati            C'nin yerel saati

A)        14:00                           15:00

B)        13:50                           14:50

C)        13:30                           15:30

DX)        13:40                                   15:40

E)        14:00                           16:00

           

16. 21 Mart–23 Eylül tarihleri her iki yarımküre için ekinoks tarihlerdir.

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için ortak özellikler arasında yer almaz?

A)       Güneş ışınlarının dik geldiği noktalar

B)      Kuzey yarımkürede yaşanan gündüz süresi

C)      Güney Kutup Dairesi’nde yaşanan gece süresi

D)      XFarklı yarımkürelerde yaşanan mevsimler

E)       Aydınlanma çemberinin teğet geçtiği noktalar

 

17. Kutuplar çevresinin ekvator çevresine göre daha az ısınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın ekseni çevresindeki hareketi

XB) Dünya’nın şeklinin küresel olması

C) Atmosferin kutuplarda daha yoğun olması

D) Yer ekseninin eğik olması

        E) Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi

 

 

 

 

                                                                                                   

                                      B

 

                                                                                         

18. Aşağıdaki haritada eşyükselti eğrileri 100 m aralıkla çizilmiştir.

Bu haritada X ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır?

XA) 400 – 500 m         B) 500 – 600 m     C) 600-700 m

 

D) 300 – 400 m          E)200-300 m

 

               

19. 21 Aralık tarihinde aşağıda verilen enlemlerin hangisinde öğle vakti cisimlerin gölge boyu sıfır olur?

A) Ekvator   B) Kuzey Kutup Dairesi      C) Güney Kutup Dairesinde

 D) Yengeç Dönencesi           XE) Oğlak Dönencesi

 

 

20.  21 Mart tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)       Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelir.

B)      Türkiye’de en uzun gece yaşanır.

C)      XEkvator’daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluşmaz.

D)      Kuzey kutup dairesinde 24 saat gece yaşanır.

      E)  Sinop’ta gündüz süresi, Antalya’dan daha kısadır.

 

 

 

 

 

 

 

 
  toplam 53149 ziyaretçi (81611 klik) kişi burdaydı!
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Giriş sayfası yap