counter KİŞİ ŞUAN SİTEDE
   
  COĞRAFYA ve BİZ
  Coğrafya Sözlüğü
 

www.vefapoyrazlisesi.k12.tr      Okulumuz sitesi

VEFA POYRAZ LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ-2006/2007 İSTANBUL/G.O.PAŞA   
           
            Coğrafyacının Sözlüğü 


         AÇIK HAVZA
         Sularını denize veya okyanusa ulaştırabilen akarsu havzaları 

         AFEL
         Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih

         AGİK
         Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

         AĞIL
         Davarların barındırıldığı, üstü açık çitle çevrili yer.

         AĞIZ
         Akarsuyun denize ulaştığı yer

         AKARSU REJİMİ
         Akarsu yatağından su miktarının bir yıl içinde gösterdiği 
         değişim 

         ALACAKARANLIK
         Gün bitimi ile gecenin başlangıcı arasındaki zaman 

         ALBEDO
         Bir yüzey üzerine gelen ışının yansıyan ışına oranı 

         ALİZE
         30° enlemlerinden Ekvatora doğru esen sürekli rüzgarlar 

         ALPİN ÇAYIR
         Yüksek dağlar üzerinde sürekli yeşil kalan bitki topluluğu 

         ALÜVYON
         Akarsuların taşıdığı malzeme

         ANEMOMETRE
         Rüzgar hızını ölçen alet

         ANIZ
         Ekin biçildikten sonra tarlada kalan sap

         ANTEN
         Radyo dalgalarını yada başka enerji sinyallerini gönderip 
         almaya yarayan metal aygıt

         ANTİKLİNAL
         Kıvrımlı dağın yükselen kısmı

         ANTREPO
         Ticari malların belli bir süre için korunduğu yer, depo 

         ANTROPOJEN BOZKIR
         İnsan tarafından orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu oluşan 
         bozkır 

         ARKTRİK BÖLGE
         Kuzey kutup bölgesi 

         ASİMİLASYON
         Farklı kültürlerin başka bir kültür içinde eritilmesi

         ATLAS
         Haritalar takımı

         ATOL
         Mercan adası

         AVRUPA BİRLİĞİ
         Avrupa topluluğunun 1993' den sonraki adı

         AYSBERG
         Su içinde yüzen buzdağı
         BAĞIL NEM:Havadaki nem miktarının o andaki sıcaklık ve basınca göre nem alma kapasitesine oranı(nispi/oransal nem)
         BAĞIMLI NÜFUS
         Çalışma çağı dışında kalan nüfus 

         BAKI
         Güneşe dönük olma, güneşe bakma durumu

         BANLİYÖ
         Büyük bir şehrin çevresindeki yerleşim alanları

         BARKAN
         Hilal biçimindeki kum birikintisi 

         BEYİN GÖÇÜ
         Yetişmiş nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve 
         yaşama koşulları nedeniyle dışarıya göç etmesi 

         BİOMAS ENERJİ
         Bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen enerji

         BİYOCOĞRAFYA
         Canlılar coğrafyası

         BOĞAZ
         Dar, dik yamaçlı vadi veya iki denizi birbirine bağlayan su 
         yolu

         BOYUN
         İki zirve arasında, dağın en alçak kesimi

         BOZKIR(STEP)=İKLİM ÇEŞİDİ
         Kurak ve yarı kurak bölgelerin kısa boylu ot örtüsü 

         BULVAR
         Ortasında ya da kenarlarında ağaç ve çimen kaplı bir şerit 
         bulunan geniş cadde

         BUZUL
         Bir yamaçtan aşağı yavaşça hareket eden kalın buz tabakası 

         CEPHE
         Farklı karekterdeki hava kütlelerinin karşılaştığı alan

         CEZİR
         Gelgit sırasında deniz çekilmesi

         CHARTER TAŞIMACILIĞI
         Düzenli uçuşlara bağlı olmayıp, yolcu isteğine bağlı olarak 
         yapılan dolmuş uçak yolcu taşımacılığı 

         ÇELTİK
         Pirinç yetiştirilen sulak tarla

         ÇERNOZYOM
         Kara toprak

         DALGAKIRAN
         Limanları dalgalardan koruyan uzun setler

         DAVAR
         Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlara verilen ad

         DEBİ (Akım)
         Akarsuyun taşıdığı su miktarı

         DELTA
         Akarsuların denize ulaştığı yerde denizi doldurarak 
         oluşturduğu üçgen görünümlü ova

         DEMOGRAFİ
         Nüfus bilimi

         DEVAÜLE ETMEK
         Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerini 
         düşürmek 

         DIŞ TİCARET AÇIĞI
         İthalatın ihracattan fazla olması

         DİASPORA
         Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına 
         dağılması

         DOLİN
         Karstik aşındırma şekli, koyak

         DOLU
         Yağmur gibi gökyüzünden düşen küçük buz topları

         DOLUNAY
         Ay' ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle aydınlık olması

         DÖVİZ
         Yabancı ülke parası 

         DRENAJ
         Topraktaki fazla suların akıtılması 

         EKİNOKS
         Gece gündüz eşitliği (21 Mart - 23 Eylül)

         EKLİPTİK
         Yörünge düzlemi

         EKOCOĞRAFYA
         Ekolojiye coğrafi yöntemle yaklaşım, ekolojik coğrafya 

         EKOLOJİ
         Çevre bilimi

         EKOSİSTEM
         Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde olan 
         canlı topluluğu

         EKSEN
         Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve 
         bir ucundan öbürüne uzanan hayali çizgi

         EKÜMEN
         Yerleşilmiş alanlar 

         ENDEMİK BİTKİ
         Dünyanın sadece belli bir bölgesinde bulunan ve belirli iklim 
         şartlarında yetişen başka yerlerde yetişmeyen bitki 

         ENTANSİF TARIM ( İntansif Tarım )
         Modern yöntemlerle yapılan verimi yüksek tarım

         ENTEGRASYON
         Yabancıların kültürel özelliklerini yitirmeden başka 
         toplumlarla bütünleşmesi 

         EPİROJENEZ
         Kıta hareketleri

         ERG
         Afrika'da kumlardan oluşan çöllere verilen isim 

         EROZYON
         Toprağın kemirilmesi, taşınması

         ESTUAR
         Gelgitin görüldüğü kıyılarda su basmasına uğrayan akarsu ağzı 

         EURO
         Avrupa Birliği ülkelerinin para birimi

         EVRİM
         Zaman içinde değişme

         FALEZ ( Yalıyar )
         Kıyı dikliği, kıyı uçurumu

         FAUNA
         Hayvan topluluğu

         FERİBOT
         Arabalar veya vagonlar ile içindeki yolcuları bir yakadan 
         ötekine geçiren gemi

         FİYORD
         Buzul aşındırması sonucu oluşan vadilerin deniz suları altında 
         kalmasıyla oluşan girintili çıkıntılı kıyı

         FLORA
         Bitki topluluğu

         FOSİL
         Kayalar ve toprak içinde bulunan eski canlı kalıntıları

         FRİGOFRİK
         Soğutma özelliği olan, soğutucu 

         GAP
         Güneydoğu Anadolu Projesi

         GARİG
         Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makilerin tahrip edildiği 
         yerlerde ortaya çıkan bitki topluluğu

         GAYZER
         Fışkıran sıcak su kaynağı

         GECEKONDU
         İzinsiz yapılan ve altyapı ihtiyaçları devlet tarafından 
         karşılanmayan dar gelirli ailelerin yaşadığı barınak

         GEÇİCİ YERLEŞME
         Yılın belli bir süresi boyunca kullanılan yerleşim 

         GELGİT ( Medcezir )
         Ay' ın çekimi nedeniyle deniz sularının kabarıp çekilmesi 

         GEOİT
         Yer kürenin özgün şekli

         GİDEĞEN
         Bir gölün sularını dışarıya boşaltan akarsu

         GLASYE
         Buzul

         GMT
         Greenwich orta saati

         GRABEN
         Çöküntü hendeği

         GRUP VAKTİ
         Güneşin batış anında ortaya çıkan kızıllık, batış anı 

         HABİTAT
         Bir canlının doğal yaşam ortamı

         HAMADA
         Afrika'da taşlardan oluşan çöllere verilen isim 

         HARA
         Hayvan soylarının iyileştirilmesi için kurulmuş çiftlik

         HASAT
         Tarım ürünlerinin toplanması yada biçilmesi

         HEKTAR
         10.000 m² 'ye eşit alan ölçüsü

         HİDROELEKTRİK SANTRAL
         Baraj göllerinden yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilen 
         santraller

         HİDROSFER
         Su küre

         HİNTERLAND
         Bir limanın çevresiyle olan ulaşım bağlantısı 

         HORST
         Çöküntü hendeklerinin kenarındaki yüksek yer

         HÖRGÜÇ KAYA
         Buzul aşındırmasıyla oluşan deve sırtına benzer kaya 

         IŞIMA
         Yeryüzünün, güneşten aldığı ısıyı geri vermesi 

         İHRACAT
         Dış Satım

         İNLANDSİS
         Karalar üzerinde yayılan örtü buzulu, inland:kara, is:buzul 

         İSKAN
         Yerleşme

         İSTİHDAM
         Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma 

         İTHALAT
         Dış alım

         İZOBAT
         Eş derinlik eğrisi

         İZOHİPS
         Eş yükselti eğrisi

         İZOTERM
         Eş sıcaklık eğrisi

         İZOYET
         Eş yağış eğrisi

         JEOMORFOLOJİ
         Yer şekli bilimi

         JEOPOLİTİK
         Coğrafya koşullarına göre düzenlenen siyaset

         JEOTERMAL
         Sıcak su buharı

         KABOTAJ
         Bir ülkenin karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı 

         KALDERA
         Volkan konilerinin patlaması ile oluşan çukurluklar 

         KALICI KAR ( Toktağan )
         Yaz ve kış boyunca erimeden kalan kar

         KALKER
         Kireç taşı

         KANAL
         Akarsuları yada denizleri birbirine bağlayan, doğal yada insan 
         yapısı su yolu

         KANO
         Kürekle kullanılan, dar, hafif ve küçük tekne

         KANYON
         Derin ve yamaçları çok dik vadi

         KAPALI HAVZA
         Sularını denize ulaştıramayan bölge

         KAPIZ
         Toroslarda dar ve derin vadi, kanyon 

         KARGO
         Bir nevi paket ve yük taşımacılığı

         KIRGIBAYIR
         Sel suları ve akarsuların dilik dilik yardığı çıplak yamaçlar 

         KISTAK
         Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su ile çevrili dar 
         kara parçası 

         KİT
         Kamu İktisadi Teşebbüsleri

         KLİMATİZM
         İklimden faydalanmaya dayalı turizm

         KLİMATOLOJİ
         İklim bilimi

         KOPENHAG KRİTERLERİ
         AB' ye yeni aday üyelerin uymakla yükümlü olduğu siyasi 
         kriterler 

         KRATER
         Yanardağın huni şeklindeki ağzı

         KURU TARIM
         Az yağışlı bölgelerde sulama olmaksızın yapılan tarımsal 
         üretim 

         LAGÜN
         Deniz kulağı, kıyı gölü

         LAPYA
         Karstik kayaçlardaki küçük kanalcıklar

         LATERİT
         Nemli tropikal bölgelerin tuğla kırmızısı rengindeki verimsiz 
         toprağı 

         LEJAND
         Haritaların açıklama anahtarı

         LİMNOLOJİ
         Coğrafyanın gölleri inceleyen bilim dalı 

         LİTOSFER
         Taş küre

         LOKOMOTİF
         Treni hareket ettiren motorun bulunduğu demiryolu taşıtı

         LÖS
         Rüzgarın taşıyıp biriktirdiği toprak

         MAAR
         Volkanik patlama çukuru

         MAKİ
         Akdeniz ikliminin bitki topluluğu

         MANDIRA
         Peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi amacı ile yapılan ahır 
         hayvancılığı

         MEDYA
         Gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi 
         yazılı görsel, iletişim araçlarının tümü

         MENDERES
         Akarsuyun büklüm yaparak akması

         MERA
         Hayvan otlatılan yer, otlak

         METALURJİ
         Maetalleri işleyen sanayi kolu 

         METEOR ( Göktaşı )
         Uzaydan dünya' nın yüzeyine düşen kütle 

         MİKRO KLİMA
         Küçük iklim bölgeleri

         MONOKÜLTÜR
         Tek bir çeşit tarım ürününün geniş alanlarda üretilmesi, tek 
         ürüne dayalı tarım 

         MOREN
         Buzul taş

         NADAS
         Tarlanın bir yıl dinlendirilmesi

         NARENCİYE
         Turunç, limon, mandalina, greyfurt ve portakal gibi ürünlerin 
         tümüne verilen ad, turunçgiller 

         NASA
         ABD ulusal havacılık ve uzay dairesi 

         NAVLUN
         Deniz taşımacılığı karşılığında alınan para

         OBRUK
         Karstik kayaçlardaki derin doğal kuyular

         OECD
         Uluslar arası İktisadi İşbirliği kalkınma örgütü

         OKULLAŞMA ORANI
         Okula devam eden nüfusun,okula devam etmesi gereken nüfusa 
         oranı

         OPEC
         Petrol ihraç eden ülkeler örgütü

         ORMAN SINIRI
         Düşük sıcaklık veya yağış azlığı nedeniyle ormanın sona erdiği 
         sınır 

         OROJENEZ
         Dağ oluşumu

         OTOYOL
         Hızlı trafik akışı sağlamak amacı ile yapılan çift yönlü geniş 
         yol 

         OZON TABAKASI
         Atmosferin 20 - 25 yükseğinde yeralan ve morötesi ışınların 
         büyük kısmını tutan tabaka 

         PARATONER
         Yıldırım savar

         PATENT
         Bir buluşun sahipliğini ve kullanımını koruyan belge

         PENEPLEN
         Yontularak düzleşmiş alan

         PERİHEL
         Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih

         PEYZAJ
         Görünüş

         PLANKTON
         Deniz suyuyla sürüklenen canlı kalıntıları

         PLANÖR
         Motorsuz, yalnız rüzgar yardımıyla uçan uçak

         POLAR HAVA
         Kutuplara yakın bölgelerin soğuk havası 

         POLEN
         Bitkilerin çiçeklerinden çıkan toz şeklindeki tohum 

         POLYE
         Karstik bölgelerdeki erime ovaları, gölova

         POTAMOLOJİ
         Coğrafyanın akarsuları inceleyen bilim dalı 

         PROFİL
         Dış uzanış, dış görünüş

         RAFİNERİ
         Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis

         RAFTİNG
         Eğim kırıklıklarının fazla olduğu eğimli akarsularda şişme bot 
         ve sallarla yapılan su sporu 

         RAKIM
         Yükseklik

         REG
         Büyük Sahra Çölünün kuzeyideki ovalara verilen isim 

         REKOLTE
         Bir arazide ekilen üründen elde edilen yıllık toplam tarımsal 
         üretim

         RELİEF
         Yer şekli

         RESİF
         Deniz yüzüne çıkmış mercan kayalar

         REZERV
         Yeraltında bulunan sıvı, gaz ve katı yakıt, mineral ve doğal 
         kaynakların kullanılabilir potansiyeli 

         RİCHTER ÖLÇEĞİ
         Amerikalı Charles F.Richter' in depremlerin şiddetini ölçmek 
         için geliştirdiği ölçek

         SAĞANAK
         Aniden bastıran şiddetli yağmur

         SAVAN
         Ağaçlı bozkır

         SERA
         Mevsim dışı sebze ve meyve yetiştirmek amacı ile yapılmış cam 
         veya naylonla kapatılmış mekanlar 

         SERA ETKİSİ
         Atmosferdeki gazların güneşten gelen enerjiyi emmesi sonucu 
         atmosfer sıcaklığını artırması

         SICAKLIK TERSELMESİ
         Özellikle çukur bölgelerde alçak yerlerin daha yüksek yerlere 
         nazaran soğuk olduğu atmosfer olayı 

         SİRK
         Buz yalağı

         SİSMOLOJİ
         Deprem bilimi

         SOLSTİS
         Gün dönümü ( 21 Haziran - 21 Aralık )

         SONAR
         Ses dalgaları ve yankı aracılığıyla su altındaki cisimlerin 
         yerini saptayan aygıt 

         SPEOLOJİ
         Mağara bilimi

         SULUSEPKEN
         Karla karışık kısmen donmuş yağmur 

         SÜBVANSİYON
         Devlet tarafından toplumun çeşitli kesimlerine yapılan maddi 
         yardımlar

         SÜPERNOVA
         Çok büyük bir yıldızın, güneşten milyarlaca kez daha güçlü bir 
         parlamayla patlaması 

         ŞELF
         Denizlerin 200 m' ye kadar olan sığ yerleri

         TABAN FİYAT
         Resmi kuruluşlar tarafından bir ürün veya mala verilen en 
         düşük değer 

         TABAN SEVİYESİ
         Akarsuların deniz, okyanus ve göle döküldüğü en alçak seviye 

         TABAN SUYU
         Yer altı suyu 

         TAN VAKTİ
         Güneşin doğuş anı, gün ağarması 

         TEKTONİK
         Kırık parçalar halindeki yer katmanlarını inceleyen bilim

         TENÖR
         Maden cevheri içindeki saf metal oranı 

         TERMALİZM
         Şifalı sulardan faydalanmaya dayalı turizm

         TERMİK SANTRAL
         Katı ve sıvı yakıtları yakarak elektrik enerjisi üreten 
         santraller 

         TERMOMETRE
         Sıcaklık ölçer

         TOMBOLO
         Karaya bağlanarak yarım adaya dönüşmüş ada

         TOPOĞRAFYA
         Yerşekli 

         TRANSİT
         Gelip geçme

         TRİKOTAJ
         Örme işleri 

         TSUNAMİ
         Deprem dalgası

         TURBALIK
         Tabanında çürümüş bitki artıklarından bir katmanın bulunduğu 
         bataklık 

         TURFANDA
         Mevsim başında ilk yetişen meyve veya sebze

         UZAY MEKİĞİ
         Uzaya bir roketin sırtında fırlatılan ve insan taşıyan taşıt

         VAHA
         Çölün su bulunan bölümlerindeki yerleşim alanı

         VAROŞ
         Şehrin dış mahallesi

         VİYADÜK
         Bir ırmak yada vadi üzerinden geçiş sağlayan yüksek kara yada 
         demiryolu köprüsü 

         YAĞIŞ REJİMİ
         Yağışların bir yıl boyunca mevsimlere veya aylara göre 
         dağılışı 

         YENİAY
         Ay' ın dünyadan görülen yüzünün tümüyle karanlık olması

         YOĞUNLAŞMA
         Su buharının sıvıya dönüşme süreci

         YÖRÜNGE
         Bir gökcisminin başka bir gök cisminin çevresinde dolanırken 
         izlediği yol 

         COĞRAFYA ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
   Tamer KOCA      Ahmet ESER    Şehri DÖNMEZ
VEFA POYRAZ LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ-2006/2007 İSTANBUL/G.O.PAŞA   
           
           


         
 
 
  toplam 53149 ziyaretçi (81606 klik) kişi burdaydı!
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Giriş sayfası yap